Is de elektrische auto goed voor het milieu?

  • Green
mx30load.jpg

Betere luchtkwaliteit? Dat wel! Maar zijn elektrische auto’s wel zo goed voor het milieu als we denken?

De strijd tegen klimaatverandering is een strijd die wereldwijd gevoerd wordt en dan ook vraagt om globale oplossingen. Om de verschillende vastgelegde klimaatdoelstellingen te behalen, dient iedereen zijn steentje bij te dragen. Ook de automotive sector. Hoewel velen het elektrisch rijden beschouwen als de meest milieuvriendelijk transportoplossing, rijst toch de vraag ‘zijn elektrische auto’s wel zo goed voor het milieu’. Feit is natuurlijk dat een elektrische auto tijdens het rijden geen uitlaatgassen uitstoot. Maar is dit niet te kort door de bocht? Welke andere factoren vereisen onze aandacht?

En bijkomend: wat kunnen we naast de ontwikkeling van deze elektrische auto’s nog ondernemen om de uitstoot van onze benzine- en dieselauto’s te verminderen? E-fuels kunnen het ecologisch alternatief betekenen voor onze huidige brandstoffen.

Heeft de elektrische auto een neutrale ecologische voetafdruk?

Een ding is zeker: elektrisch rijden is milieuvriendelijker dan het rijden met een benzine- of dieselauto. De elektrische wagen draagt duidelijk bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en als vanzelfsprekend aan het verminderen van de uitstoot. Dus zijn elektrische auto’s wel degelijk zo goed voor het milieu als beweerd wordt? Het antwoord op die vraag houden we nog even in beraad. Want om een correct beeld te krijgen van de ecologische voetafdruk van de elektrische auto dienen we zijn volledige levenscyclus in kaart te brengen, te beginnen bij de productie ervan.

Hoe ecologisch is de productie van een elektrische auto?

Hoewel het productieproces van een elektrische auto vergelijkbaar is met het productieproces van  een benzine- of dieselauto, zijn er toch enkele verschillen. Zo bestaat de motor van een elektrische auto uit minder onderdelen (minder dan 50 onderdelen). Dat kleine aantal componenten maakt de montage ervan minder complex en sneller, wat een gunstige invloed heeft op de emissies en het afval.

Als de automotive sector zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen, moet er ook gekeken worden naar het energieverbruik tijdens het productieproces. Momenteel is ongeveer de helft van de in kaart te brengen uitstoot daarvan afkomstig.

In landen waar men voor het opwekken van elektriciteit hoofdzakelijk steenkool gebruikt, ligt de CO2-uitstoot bij de productie van de auto dus sowieso hoger dan in landen waar wordt ingezet op groene energie. Bijgevolg is de ecologische voetafdruk van een elektrische auto voor een groot deel ook afhankelijk van het land waar hij geproduceerd wordt.

Eerlijk is eerlijk: als het op uitstoot aankomt, is de productie van een elektrische auto niet neutraler dan die van een auto met een verbrandingsmotor. Integendeel zelfs.

Elektrisch rijden voor een lagere uitstoot

Door te kiezen voor elektrisch rijden, kiest u ervoor om tijdens uw trajecten zo weinig mogelijk gassen en partikels uit te stoten die schadelijk kunnen zijn voor of milieu. En dat is uiteraard het grote voordeel van de elektrische auto. Inderdaad: bij de omzetting van de opgeslagen elektrische energie (via de elektromotor) om de wagen te laten rijden is er geen uitstoot.

Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat zelfs bij een elektrische auto de slijtage van de banden en remmen tot uitstoot van fijnstof kan leiden. Echter van een veel lagere aard dan bij een auto met een verbrandingsmotor. Elektrische auto’s zijn immers ook uitgerust met technologieën die het mogelijk maken de remenergie terug te winnen. Wanneer u dus de rem van uw elektrische auto indrukt, heeft dit weinig impact op het milieu.

De brandstof van de elektrische auto

Om de impact van de elektrische auto op ons milieu volledig in kaart te brengen, rest ons nog de elektriciteit die nodig is om de batterij op te laden onder de loep te nemen. Afhankelijk van de energieleverancier die u kiest, gebeurt dit met wind-, zonne- of kernenergie of energie afkomstig uit gas- en kolencentrales.

Zijn elektrische auto’s dan wel zo goed voor het milieu als we denken? Als Belg mag u trots plaatsnemen achter het stuur, want in ons land wordt al heel veel groene stroom gebruikt. In België is een elektrische auto zelfs tot vier keer minder vervuilend dan een klassieke benzine- of dieselauto.

Zijn e-fuels een goed alternatief voor onze huidige brandstoffen?

Wist u al dat tegen 2030 alle Mazda-voertuigen geëlektrificeerd zullen zijn? De meeste zullen nog wel een verbrandingsmotor aan boord hebben, maar wel gecombineerd met (plug-in) hybride technologie. Samen met de volledig elektrische auto’s in het gamma maken zij deel uit van de Multi-Solution Approach van Mazda. Maar ook voor de verbrandingsmotor is er een milieuvriendelijkere oplossing, en daarom heeft Mazda zich als eerste autofabrikant aangesloten bij de e-Fuel Alliance.

De samenwerking met deze belangengroep die zich inzet voor de bevordering van de politieke en maatschappelijke acceptatie van e-fuels (synthetische brandstoffen) kadert perfect in de multi-oplossingsbenadering van Mazda voor een klimaatneutraal transport. De combinatie van de voortschrijdende elektrificatie van auto’s en het gebruik van koolstofarme e-fuels laat ons toe sneller een aanzienlijke vermindering van de uitstoot te bereiken. Voor het introduceren van e-fuels hoeven er zelfs geen technische wijzigingen aan het rijdende wagenpark te worden aangebracht.